Đang phát: Nên sử dụng thịt "nóng" mới ra lò hay thịt mát để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh ATTP