Thông tin nổi bật

Truyền hình Nhân Dân phát trên hạ tầng: Số vệ tinh VTC kênh 19; Số vệ tinh K+ kênh 140; Số vệ tinh AVG (MobileTV) kênh 26; Số mặt đất AVG (khu vực miền Bắc) kênh 38; Số mặt đất AVG (khu vực miền Nam + Đà Nẵng, Quảng Nam) kênh 37; Cáp VTVCab: + Analog (mỗi tỉnh mỗi khác, Hà Nội là kênh 60, TP HCM là kênh 57) + Digital kênh 71; SCTV: + Analog kênh 25 + Digital kênh 236; HTVC + Analog kênh 65 + Digital kênh 46; IPTV- MyTV kênh 128; IPTV-Viettel kênh 168; IPTV-FPT kênh95