Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 189) - Ống kính công dân: Sắt nhọn trên bờ kè chắn sóng ở bãi biển Lộc Hà, Hà Tĩnh