Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 162): Ống kính công dân - Hải Phòng: Căng thẳng xung đột ngao - cát và câu chuyện quy hoạch địa giới khai thác