Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 160): Ống kính công dân - Tình trạng một số tuyến đường tại Đại lộ Thăng Long xuống cấp trầm trọng