Đang phát: Chương trình Thời sự truyền hình Nhân Dân ngày 14-06