Đang phát: Whitmore: Vì sao quay trở lại với tỷ lệ tử vong cao?