Đang phát: Thanh toán không tiền mặt: Ngân hàng đẩy mạnh hợp tác với các công ty Fintech