Đang phát: Nữ nhà báo truyền nghị lực cho bệnh nhân ung thư