Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 191):Tình trạng rác thải tại rừng phòng hộ