Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 185) - Ống kính công dân: Nhiều đường phố ở Đà Nẵng bị bôi bẩn bởi tranh phun sơn