Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 193): Người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn