Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 168): Ống kính công dân - Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP Hồ Chí Minh