Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 165): Ống kính công dân - Công trình đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ thi công dở dang