Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 163): Ống kính công dân - Cá chết hàng loạt tại hồ Cửa Nam, TP Vinh