Đang phát: Hộp thư truyền hình (Số 159): Ống kính công dân - Đổ trộm rác thải vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng