Đang phát: Điều chỉnh giá dịch vụ y tế không tác động nhiều đến người có thẻ Bảo hiểm y tế