Đang phát: Chương trình thời sự 6h30 ngày 7-3-2018