Đang phát: Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh: Cú đấm mở toang cánh cửa thép Bắc Tây Nguyên (Phần cuối) - Ngày ấy ... sông Pô Kô "chảy ngược"!