00:00:00
00:00:00

Venezuela lên án cảnh báo can thiệp quân sự của Mỹ