00:00:00
00:00:00

Vẻ đẹp Việt Nam số 8, chủ đề: "Chân dung người lao động"