Vẻ đẹp Việt Nam số 6, chủ đề: "Tuổi trẻ xung kích"

Vẻ đẹp Việt Nam số 6, chủ đề: "Tuổi trẻ xung kích"