Vẻ đẹp Việt Nam số 5, chủ đề: Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Vẻ đẹp Việt Nam số 5, chủ đề: Xuân trên mọi miền Tổ quốc