00:00:00
00:00:00

Vấn đề huy động vốn xây dựng công trình đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông