00:00:00
00:00:00

UAE muốn cộng đồng quốc tế giám sát căng thẳng vùng Vịnh