Từ ngày 3-3, người dân sẽ có nhiều thuận lợi trong việc cấp sổ đỏ