Truy đuổi xe tải chở 6,6m3 gỗ trái phép tại Phú Yên