00:00:00
00:00:00

Trở lại Aleppo, người dân đối mặt với tình trạng thiếu điện, nước nghiêm trọng