00:00:00
00:00:00

Tổng thống Hàn Quốc cam kết hợp tác với LHQ về vấn đề Triều Tiên