00:00:00
00:00:00

Tổng thống Brazil trấn an cộng đồng quốc tế sau bê bối thịt bẩn