00:00:00
00:00:00

Thuế nhập khẩu từ Asean giảm, giá ô tô tại Việt Nam có rẻ như kỳ vọng