Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thượng cờ tàu ngầm 186,187