00:00:00
00:00:00

Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng quan hệ với Đức sẽ cải thiện sau bầu cử Quốc hội Đức