00:00:00
00:00:00

Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận quy chế thành viên EU hạng hai