Thị trường xăng dầu cần có cơ chế phát triển kịp thời và phù hợp