00:00:00
00:00:00

Tháp Bà, Xóm Bóng và người dân bám biển