Tháo gỡ vướng mắc trong ngành nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội