00:00:00
00:00:00

Sơn La tăng cường các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới