00:00:00
00:00:00

Số trẻ béo phì trên thế giới tăng gấp 10 lần trong 4 thập kỷ qua