00:00:00
00:00:00

Quân đội Syria chiếm được thị trấn quan trọng của tỉnh Homs