Phú Yên: Long trọng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ Bác