00:00:00
00:00:00

Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La