00:00:00
00:00:00

Pháp cấm các chính trị gia thuê người thân làm trợ lý trong Quốc hội