00:00:00
00:00:00

Nổ súng tại điểm bỏ phiếu ở Venezuela