00:00:00
00:00:00

Nhiều người thiệt mạng và mất tích vì mưa bão ở Ấn Độ