00:00:00
00:00:00

Nhiều công trình giao thông tại Bình Định bị hư hỏng sau lũ

Video mới nhất