00:00:00
00:00:00

Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3