00:00:00
00:00:00

Nhật Bản - Nga nhất trí tăng cường hợp tác đối phó thách thức an ninh khu vực