00:00:00
00:00:00

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy, bảo đảm an toàn hồ chứa

Video mới nhất