00:00:00
00:00:00

Người tiêu dùng Pháp đã ăn 200.000 quả trứng nhiễm thuốc trừ sâu