00:00:00
00:00:00

Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang tụt hậu trong khối ASEAN